90% av SSL VPN installasjoner er usikre

I følge en undersøkelse utført av HighTech Bridge benytter 90% av alle SSL VPN installasjoner utdatert eller usikker teknologi. 77% av SSL VPN-serverne som ble scannet i testen bruker SSL-protokoll (SSLv3 og SSLv2) som ikke lenger bør brukes. 76% bruker SSL-sertifikat fra en ikke-tiltrodd CA, og øker dermed risikoen for Man-in-the-Middle angrep som kan tappe selskapet for dokumenter, epost […]