Nye globale regler for levetid på SSL- sertifikater

Fra og med 1.mars 2018 er det ikke lenger tillatt å utstede SSL-sertifikater med mer enn 825 dagers levetid.

Som internasjonalt sertifisert utsteder/CA følger Buypass de nye retningslinjene, og vil fra slutten av februar tilby 1 og 2 års levetid som standard alternativer for våre SSL-sertifikater.

Hva betyr dette for eksisterende sertifikater?
Allerede utstedte sertifikater med 3 års levetid vil være aktive levetiden ut, men eventuelle fornyelser eller erstatninger av slike vil måtte følge de nye reglene og få en maksimal levetid på 825 dager.

Harmonisering av levetid og økt sikkerhetsfokus
Det er CA/Browser Forum som definerer bransjestandarder for utstedelse og administrasjon av SSL-sertifikater, og som i 2017 besluttet at maksimal levetid for SSL-sertifikater begrenses til 825 dager (27 måneder) med virkning fra 1.mars 2018.

Bakgrunnen for endringen kommer fra et stadig sterkere fokus på sikkerhet i bransjen og ønske om å harmonisere levetiden på ulike typer SSL-sertifikater. Sertifikater med Extended Validation (EV) har allerede 2 år som maks grense. Nå blir altså dette gjeldende for organiasjonsvaliderte (OV) sertifikater og domenevaliderte (DV) sertifikater også. Har du spørsmål relatert til endringen er du hjertelig velkommen til å kontakte kundeservice.

Mer informasjon om våre SSL-sertifikater, finner du på våre nettsider.

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s