Buypass på tillitslisten

Den nye EU-forordningen, eIDAS, ble tatt inn i norsk lov den 15.juni 2018. Da ble Lov om Elektronisk Signatur erstattet med ny Lov om Elektroniske tillitstjenester. Med den nye loven følger det nye tillitstjenester som elektronisk segl, nettstedsautentisering, tidsstempling etc – dette i tillegg til elektronisk signatur. Buypass har nå fått tildelt status som kvalifisert […]