Buypass på tillitslisten

Den nye EU-forordningen, eIDAS, ble tatt inn i norsk lov den 15.juni 2018.

Da ble Lov om Elektronisk Signatur erstattet med ny Lov om Elektroniske tillitstjenester. Med den nye loven følger det nye tillitstjenester som elektronisk segl, nettstedsautentisering, tidsstempling etc – dette i tillegg til elektronisk signatur. Buypass har nå fått tildelt status som kvalifisert tilbyder av tillitstjenester i henhold til eIDAS av tilsynsmyndigheten i Norge, Nkom. Dette gjelder kvalifiserte sertifikater for elektronisk segl (Virksomhetssertifikater) og kvalifiserte sertifikater for nettstedsautentisering (TLS- sertifikater).

Med dette kan Buypass nå tilby nye sertifikatprodukter (eIDAS sertifikater) i et felles europeisk marked. Slike sertifikater vil være en “enabler” for digitalisering av prosesser på tvers av landegrensene i EU/EØS. Det er allerede stor etterspørsel etter denne type produkter og vi kan med dette tilby slike sertifikater for eksisterende og nye norske kunder i tillegg til kunder utenfor Norge. En komplett portefølje av såkalte eIDAS- sertifikater.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s